Szukaj artykułów
Od Do

Wyniki wyszukiwania

Ilość znalezionych: 39

12

Tytuł Autor Data udostępnienia  
1 Zapytanie ofertowe dot. zakup subskrypcji oprogramowania biurowego OIT.230.7.... Marzena Lisiecka 2021-09-24 zobacz
2 Roczne sprawozdanie z działalności NAC 2020 roku Marzena Lisiecka 2021-06-29 zobacz
3 Informacja o zbędnych składnikach majątku OA.233.2.2021 Marzena Lisiecka 2021-06-15 zobacz
4 Plan zamówień publicznych na 2021 rok Marzena Lisiecka 2021-03-26 zobacz
5 Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności w NAC Marzena Lisiecka 2021-03-10 zobacz
6 Deklaracja dostępności Marzena Lisiecka 2020-11-03 zobacz
7 Zasady korzystania z BOK w okresie stanu zagrożenia epidemicznego Marzena Lisiecka 2020-06-12 zobacz
8 Plany postępowań o udzielenie zamówień w roku finansowym 2020 ŁUKASZ RADZIKOWSKI 2020-04-30 zobacz
9 Komunikat nr 2 w związku z zagrożeniem epidemiologicznym 12.03.2020 ŁUKASZ RADZIKOWSKI 2020-03-12 zobacz
10 Komunikat w związku z zagrożeniem epidemiologicznym z dn. 12.03.2020 ŁUKASZ RADZIKOWSKI 2020-03-10 zobacz
11 Roczne sprawozdanie z działalności NAC w 2019 roku Marzena Lisiecka 2020-02-04 zobacz
12 Prezentacja założeń projektu "Modernizacja Zintegrowanego Systemu Informacji ... Marzena Lisiecka 2019-10-25 zobacz
13 Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej w Narodowym Archiwum Cyfrowym Marzena Lisiecka 2019-07-08 zobacz
14 Plan działalności Narodowego Archiwum Cyfrowego na rok 2019 Marzena Lisiecka 2019-03-11 zobacz
15 Plan zamówień publicznych na 2019 rok Gabriela Szewczyk 2019-02-26 zobacz
16 Roczne sprawozdanie z działalności NAC w 2018 roku Marzena Lisiecka 2019-02-14 zobacz
17 Podstawy prawne działania Marzena Lisiecka 2018-12-31 zobacz
18 Dni i godziny pracy Narodowego Archiwum Cyfrowego Marzena Lisiecka 2018-12-18 zobacz
19 Regulamin udostępnienia materiałów archiwalnych i świadczenia usług odnośnie ... Marzena Lisiecka 2018-12-18 zobacz
20 Cennik Marzena Lisiecka 2018-12-18 zobacz
12

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się