2018-12-15

Kierownictwo

NARODOWE ARCHIWUM CYFROWE

ul. Hankiewicza 1

02-103 Warszawa

tel. 0-22/572-16-00, 822-49-34, 823-26-41, 822-25-32, 824-04-59 fax 0-22/572-16-24

www.nac.gov.pl

nac@nac.gov.pl

 

DYREKTOr

Piotr Zawilski

tel. 0-22/572-16-00

sekretariat@nac.gov.pl

 

ZASTĘPCA DYREKTORA DS. ZASOBU ARCHIWALNEGO

Łukasz Radzikowski

tel. 0-22/572-16-00

lukasz.radzikowski@nac.gov.pl

 

ODDZIAŁ FINANSOWO-KSIĘGOWY

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Urszula Różycka

tel. 0-22/572-16-34

urszula.rozycka@nac.gov.pl

 

ODDZIAŁ DIGITALIZACJI

KIEROWNIK

Anna Skała

tel. 0-22/572-16-18

anna.skala@nac.gov.pl

 

ODDZIAŁ ZBIORÓW FOTOGRAFICZNYCH

KIEROWNIK

Katarzyna Kalisz

tel. 0-22/572-16-21

katarzyna.kalisz@nac.gov.pl

 

ODDZIAŁ FILMÓW I NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH

KIEROWNIK

Katarzyna Plewka

tel. 0-22/572-16-16

katarzyna.plewka@nac.gov.pl

 

ODDZIAŁ ARCHIWISTYKI CYFROWEJ

KIEROWNIK

Justyna Soliwoda

tel. 0-22/572-16-30

justyna.soliwoda@nac.gov.pl

 

ODDZIAŁ KOMUNIKACJI I UDOSTĘPNIANIA

KIEROWNIK

Anna Lebensztejn

tel. 0-22/572-16-46

anna.lebensztejn@nac.gov.pl

 

BIURO OBSŁUGI KLIENTA

tel. 0-22/572-16-19

bok@nac.gov.pl

 

ODDZIAŁ IT

KIEROWNIK

Maciej Stankiewicz

tel. 0-22/572-16-13

maciej.stankiewicz@nac.gov.pl

 

ODDZIAŁ PROGRAMOWANIA

KIEROWNIK

Grzegorz Leple

tel. 0-22/572-16-22

grzegorz.leple@nac.gov.pl

 

ODDZIAŁ ADMINISTRACYJNY

KIEROWNIK

Marzena Lisiecka

tel. 0-22/572-16-08

marzena.lisiecka@nac.gov.pl

 

ODDZIAŁ DS. NADZORU ARCHIWALNEGO

KIEROWNIK

Szymon Modzelewski

tel. 0-22/572-16-09

szymon.modzelewski@nac.gov.pl

 

KOORDYNATOR DOSTĘPNOŚCI

Małgorzata Seider

dostepnosc@nac.gov.pl

 

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się