Wersje

Wersja Data zmiany Autor Opis Akcje
2018-12-17 14:40:04  Marzena Lisiecka

Utworzono artykuł 181593 o nazwie 'Roczne sprawozdanie z działalności NAC w 2012 roku'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste181593
user_idpuste2500952
resource_idpuste2116
namepusteRoczne sprawozdanie z działalności NAC w 2012 roku
category_idpuste32426
language_idpuste1
shortpusteRoczne sprawozdanie z działalności NAC w 2012 roku
fullpusteRoczne sprawozdanie z działalności NAC w 2012 roku
publishfrompuste2018-12-17 00:00:00
_activepuste1
slugpusteroczne-sprawozdanie-z-dzialalnosci-nac-w-2012-roku
2018-12-17 14:40:04  Marzena Lisiecka

Załączono plik 483989

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste1887081
user_idpuste2500952
fobject_idpuste483989
resource_idpuste2116
modelpusteArticle
foreign_idpuste181593
_attachmentpuste1
_activepuste1
2018-12-17 14:40:04  Marzena Lisiecka

Załączono plik 483991

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste1887082
user_idpuste2500952
fobject_idpuste483991
resource_idpuste2116
modelpusteArticle
foreign_idpuste181593
_attachmentpuste1
_activepuste1

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się